Làm cách nào để cho một thanh thép bị từ hóa?

Làm thế nào để cho một thanh thép bị từ hóa?

Ba ơi ba. Nay cô giáo dạy hóa của con dạy về thép á ba. Cô giao bài tập về nhà là: Làm thế nào để từ hóa một thanh thép tròn

Ba chỉ con làm nha!

Oh được thôi con gái yêu của ba. Lấy tập qua đây ba chỉ nè.

Để thanh thép bị nhiễm từ thì con có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nha. Tuy nhiên, con có thể gộp chung thành 2 phương pháp chính là:

  • Phương pháp trực tiếp.
  • Phương pháp gián tiếp.

Từ hóa sử dụng cảm ứng trực tiếp (từ hóa trực tiếp)

Phương pháp này con sẽ cần sử dụng tới một nguồn điện 1 chiều. Đây, để ba lấy mấy cục pin ghép lại làm thử cho con xem nha.

Vì lượng điện trong một cục pin yếu quá, nên con cần ghép nối tiếp các cục pin trước. Lúc này lượng điện con có sẽ mạnh hơn.

Rồi giờ ba sẽ lấy 2 đoạn dây điện nhỏ, 2 đầu dính lại với 2 cực của pin. Hai đầu dây còn lại ba sẽ quấn vào 2 đầu của cây đinh.

Từ hóa bằng điện trường
Sử dụng nguồn điện

Khi cây đinh có dòng điện chạy qua, thì bên trong nó sẽ hình thành một từ trường. Con có thể sử dụng quy tắc bàn tay phải đã được học trước đó, để xác định chiều của từ trường nhé.

Lưu ý cho ba là khi sử dụng phương pháp từ hóa trực tiếp. Con phải cẩn thận đảm bảo tiếp xúc của nguồn điện với thanh thép phải thật tốt nhé. Tiếp xúc không đúng cách hoặc không khít, có thể dẫn đến phóng điện hồ quang, dẫn tới cây đinh thép bị phá hủy. Cũng có thể làm quá nhiệt các bộ phận ở những khu vực có điện trở cao như các điểm tiếp xúc và ở những khu vực có tiết diện nhỏ.

Khi dòng từ hóa dừng lại, từ trường dư sẽ vẫn còn trong cây đinh. Và cường độ của từ trường cảm ứng sẽ tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua cây đinh.

Dòng điện chạy qua các dây tiếp xúc với cây đinh cũng có thể gây ra hiện tượng từ hóa trong cây đinh thép.

Rồi, qua phương pháp thứ 2 nha.

Sử dụng cảm ứng gián tiếp để thép bị nhiễm từ

Từ hóa gián tiếp là sao? Là con lấy cây đinh á, con để gần cái nam châm nè. Đó, con thấy cây đinh bị hút không?

Lúc này là cây đinh bị nhiễm từ rồi đó con.

Từ hóa bằng từ trường mạnh
Cho thanh thép đi qua cuộn dây có từ trường mạnh

Tương tự với từ hóa trực tiếp ở trên, từ hóa gián tiếp cũng sẽ có một số cách để thực hiện.

  • Sử dụng nam châm vĩnh cửu: Đây là một phương pháp giúp thép nhiễm từ với chi phí thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng nam châm vĩnh cửu lại bị hạn chế. Do khó kiểm soát cường độ từ trường và khó đặt – tháo nam châm vĩnh cửu mạnh khỏi thanh thép.
  • Nam châm điện: chỉ xuất hiện từ thông khi có dòng điện chạy quanh lõi sắt mềm. Khi đặt nam châm lên thanh thép, một từ trường được tạo ra giữa hai cực bắc và nam của nam châm.
  • Hoặc con có thể cho thanh thép cần từ hóa (được phủ trong huyền phù hạt sắt) qua một cuộn dây điện cũng có thể làm thanh thép bị nhiễm từ.

Giờ con đã biết cách khiến thanh thép bị nhiễm từ chưa nè?

Dạ con hiểu rồi á ba ơi. Ba của con đúng là nhất!

Ba đọc tin tức này bên trang ống thép hòa phát á con.hihi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *